Wedstrijdvissen is van alle tijden (2)

Wedstrijdvissen is van alle tijden (2)

De viscolleges


Onlangs was ik in Café Restaurant Central (tegenwoordig Grandcafé Central) op de Markt in Gouda en mocht daar een kijkje nemen in de aan de Zeugstraat aan de achterzijde grenzende salon. Deze feestzaal dateert uit de twintiger jaren van de vorige eeuw en heeft prachtige muurschilderingen uit die tijd, deze werden (her)ontdekt in 1991 onder een aantal oude lagen behang. Mijn oog viel direct op onderstaande foto die daar aan de wand hing van een z.g. viscollege van een mij  onbekende Goudse hengelvereniging.Viscolleges waren er, zo blijkt, in die tijd van armoe en werkeloosheid legio en voordat men naar het viswater ging werd eerst de stamkroeg - in dit geval Café Central - aangedaan om wellicht de kantnummers te loten (?) en in elk geval moed in te drinken voor de komende wedstrijd. Met de foto als 'lijdend voorwerp' ben ik eens op internet gaan snuffelen en verrassend genoeg wat informatie gevonden uit die tijd. Zo kwam ik onder meer uit bij de naam Hans van der Kleij, een Goudse schrijver die zich niet alleen verdiept heeft in de opkomst van de hengelsport in Nederland in zijn algemeenheid, maar ook de vroege geschiedenis van HSV Viswaterpachting (VWP) in Gouda (zie onderstaand document 1) heeft uitgediept en daar een boekje over heeft geschreven. Zo is de VWP in 1926 opgericht maar van de eerste jaren ontbreken alle dossiers en in een gevonden oud schriftje met aantekeningen wordt pas op 26-5-1933 melding gemaakt van de 1e algemene ledenvergadering!? De VWP is overigens niet de oudste visvereniging in Gouda, want zo liet 'Hengelaarsvereen' De Bliek al eerder van de oprichting horen en wel op 7-10-1918. Deze datum is duidelijk zichtbaar op het clubvaandel die veel (vis)verenigingen uit die tijd met zich mee droegen en waarvan een foto is afgedrukt in onderstaand document 2. GHV de Rietvoorn opgericht op 5-9-1904 is echter de oudste visvereniging van Gouda. Uit genoemd document 2 blijkt dat er in een periode van 20 jaar daarna zeker 15 visclubs het levenslicht zagen, veel daarvan zijn al (heel) lang ter ziele. De oudste hengelclub van ons land is De Hoop uit Amsterdam van 1894 en dit blijkt dan weer één van de colleges te zijn die zich in die stad vooral richtte op het baarsvissen. Waren die vele viscolleges er vooral op uit om er gezamenlijk een fijne visdag van te maken, ongetwijfeld werd er ook 'gestreden' om prijsjes in welke vorm dan ook en om de eer van de club. Dit blijkt dan weer overduidelijk uit een artikel in het Utrechts Nieuwsblad van 11-6-1926 waarin verslag gedaan wordt van een jubileumwedstrijd van HSV De Zilveren Voorn met 32 deelnemende verenigingen en 300 individuele hengelaars. Voorafgegaan door muziekvereniging Oranje Nassau ging men in dit geval massaal naar de waterkant. Klik hieronder op document 3 en scroll naar de 2e kolom onderaan en begin daar te lezen. Hoewel misschien niet spectaculair vind ik het toch op zijn minst opmerkelijk hoe men in die tijd met dit soort 'evenementen' omging, temeer omdat toen alles te voet, per fiets, bus of trein moest worden gedaan en dat verhoogt dan weer mijn waardering voor het gebeurde.


Document 1: de vroege geschiedenis van de VWP

Document 2: opkomst hengelsport in Gouda

Document 3: Utrechts Nieuwsblad van 11-6-1926


Rinus ReichardViscollege voor Cafe Centraal Gouda