Visvlonders Steenwijkerdiep

Het kan dus wel...….!!!


…… het aanleggen van visvlonders aan wateren met een geprepareerde natuurvriendelijk oever, getuige onderstaand artikeltje uit Het Visblad van december 2018. In de rubriek ‘Visnieuws’ onder het kopje ‘Juridische kwesties’ op pag. 18 wordt uit de doeken gedaan hoe een 18-tal hengelsportverenigingen gezamenlijk ‘de strijd’ aangaan in een poging om 50 visvlonders aangelegd te krijgen aan het Steenwijkerdiep. Dat zij tegen bepaalde (juridische) tegenwerkingen zouden aanlopen stond eigenlijk bij voorbaat al vast. Maar met (eveneens juridische) ondersteuning van Sportvisserij Nederland werden die bezwaren afgewend en moeten nog slechts enkele ‘zaakjes worden rechtgetrokken’ alvorens daadwerkelijk met de aanleg kan worden begonnen. Kortom, met dit artikel als handbagage zou een hernieuwde poging om ‘ons verzoek’ voor aanleg van vlonders aan de Oude Rijn weer nieuw leven kunnen worden ingeblazen (zie hiervoor deze link). Alleen heb je daarvoor wel de gebundelde kracht van een aantal hengelclubs, de medewerking van de waterbeheerder v/d Oude Rijn en de hulp van Sportvisserij Nederland voor nodig…..!