Regiowedstrijd 2020

Regiowedstrijd HSW op 18-04-2020 GAAT NIET DOOR!


Alle voorbereidingen ten spijt maar door de steeds strakker aangehaalde maatregelen van de overheid en dus ook van Sportvisserij Nederland (wedstrijdverbod tot 1 juni) inzake het coronavirus hebben wij als wedstrijdcommissie van HSW besloten de populaire Regiowedstrijd op 18 april a.s. in de Oude Rijn niet door te laten gaan.

 

De inleggelden (ind. + teams) worden teruggestort c.q. –betaald op dezelfde wijze zoals ze zijn ontvangen, d.w.z. in sommige gevallen aan de teamcaptains zodat zij weer kunnen terugbetalen aan de teamleden etc.

 

Het is jammer en begrijpelijk maar is niet anders, hopelijk blijven we gezond voor de volgende editie in 2021.

 

Namens wedstrijdcommissie HSV Waddinxveen,

Rinus Reichard_______________________________________________________________________________________________________________________


Hieronder staat de officiële aankondiging v/d Regiowedstrijd van HSV Waddinxveen op zaterdag 18 april 2020 in de Oude Rijn. Met de diverse instanties zijn goede afspraken gemaakt o.a. over de beschikbaarheid van de belangrijke trajecten tussen Alphen en Woerden. Onze commissie heeft hier op ingespeeld door het max. aantal deelnemers op 120 te stellen en te vissen in 6 vakken, waardoor de deelnemende teams uit 6 vissers kunnen bestaan. Dit laatste is wellicht een primeur in ‘wedstrijdland’ maar het wedstrijdelement zal er volgens ons niet onder lijden en misschien wel positief worden beïnvloed!?


Aanmelden kan via de gebruikelijke weg, waarna de betaling dient te worden geregeld. Als het inleggeld ‘binnen’ is ontvang je een bevestigingsmail en is de inschrijving een feit. Alle details hiervoor staan op de aankondiging hieronder.

 

Wij verwachten weer veel belangstelling voor deze wedstrijd (hoofdprijs €175 is toch interessant), houd daarom onderstaande informatie over de inschrijvingen in de gaten om teleurstelling te voorkomen. Het vermelde prijzengeld is afgestemd op de max. deelname van 120 man! 

 

Wij wensen iedereen al vast een fijne visdag toe met hopelijk goede vangsten.


Wedstrijdcommissie HSV Waddinxveen.N.B.

Op dit moment (15-03-20) staat de teller op 114 aanmeldingen waaronder 11 teams. Er is nog plaats voor 6 deelnemers!!!


Voor de goede orde is onder de aankondiging de voorlopige deelnemerslijst gepubliceerd, zodat een ieder kan controleren of hij (on)terecht staat vermeld.